Serveis

Formulari de cerca

Serveis i Recomanacions

 

Organitzar qualsevol tipus de Congrés o Reunió implica combinar una sèrie de serveis i activitats dels més diversos camps. La planificació i coordinació de cadascun d'aquests elements requereix un control detallat i minuciós de cada pas. 

Contar amb l'assessorament i la col·laboració d'una empresa OPC pot garantir l'èxit d'un esdeveniment i li permetrà descarregar innombrables tasques tècniques en un equipaltament qualificat, dotat amb els mitjans tecnològics més avançats i amb una xarxa de contactes necessaris per a solucionar totes les necessitats que un esdeveniment exigeix. Posi's en contacte amb una empresa OPC per a fer realitat la idea d'un congrés o esdeveniment, i tindrà previst i valorat cadascuna de les etapes que configuren una bona organització.

 

Les empreses OPC ofereixen els següents serveis:

  • Elaboració d'un projecte a mesura

  • Presentació de Candidatures 

  • Confecció d'un timing del Congrés 

  • Coordinació integral de l'esdeveniment 

  • Secretaria Tècnica: Contractació i coordinació de tots els serveis necessaris 

  • Secretaria Administrativa: Gestió d'inscripcions i allotjament 

  • Secretaria Científica: Coordinació de ponents i convidats i gestió de “abstracts” 

  • Creació de la imatge del Congrés

  • Abstracts i resums de ponències

  • Organització de l'exposició comercial 

 

Català