Garantía i Qualitat

Formulari de cerca

Garantia i Qualitat

L'Organitzador Professional de Congressos, denominat habitualment com OPC, és l'especialista en l'organització de Congressos, Reunions i qualsevol altre tipus d'esdeveniments que sota alguna altra de les seves denominacions (Jornada, Simposi,Workshop) té com finalitat la concentració d'un grup d'experts per a debatre i formar-sesobre un tema d'interès comú. 

La principal funció d'un OPC és alliberar a l'associació, institució o empresa amb la qualcol·labora, de la immensa càrrega de treball suplementari que comporta l'organització d'un esdeveniment, convertint-se temporalment en una extensió de l'entitat que ho contracta. 

Experiència professional

Els membres de l'Associació han superat un exigent procés d'admissió, acreditant uns estàndards de qualitat del servei, factor de preocupació constant per a tots ells. Així mateix, el rigorós control de qualitat que se sotmeten garanteix la seva excel·lència professionalque, unida a l'experiència, permet assegurar l'èxit en l'organització de qualsevol reunió institucional, d'empresa, científica, professional o social. 

Especialització

La creixent complexitat en l'organització de reunions juntament amb la gran quantitat de serveis a coordinar, imposa que les empreses associades destinin tot el seu esforç i recursos a aquesta fi, doncs l'especificitat de cada acte requereix l'especialització d'aquestaactivitat. Els membres de l'Associació es dediquen exclusivament a l'organització de congressos, simposis, convencions, etc. Només l'especialització li garanteix: una bona qualitat, serietat sense sorpreses, eficiència en la rendibilitat econòmica i èxit, que comportaprestigi per a l'esdeveniment i el seu comitè/client. 

Lideratge

L'Associació assegura el lideratge de les empreses membres, ja que amb un mínim de 10 anys en el sector, totes elles han assolit un nom destacat en el camp de l'Organització de Congressos i Reunions. 

Responsabilitat

Els esdeveniments posseïxen un marcat component social i econòmic. Per això els recursos (humans, econòmics, tecnològics) han de ser controlats per homes i dones amb principis sòlids i alt sentit de la responsabilitat. Els professionals de l'Associació, concedeixen unagran rellevància a aquests aspectes i la seva actuació ho demostra. 

Innovació

Les noves tecnologies són avui dia la millor eina per a assolir l'èxit del Congrés. Elsmembres de OPC Catalunya conten amb l'experiència i amb les tecnologies més novesque garanteix la gestió eficaç i eficient del Congrés, en cadascun dels seus processos.